1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cenník prác s materiálom:

 

Zakrytie podlahy a zariadenia                                                                                1,30 €/m2

Odstránenie tapiet                                                                                                        3,00 €/m2

Odstránenie starej maľby                                                                                       2,50 €/m2

Penetrácia stien a stropov                                                                                      0,95 €/m2

Bandážovanie prasklín                                                                                             3,50 €/ bm

Osadenie rohových líšt                                                                                              2,60 €/ bm

2x Stierkovanie a brúsenie stien a stropov                                                 6,80 €/m2

2x Maľovka stien a stropov bielou Jupol Weiss                                       2,80 €/m2

2x Maľovka stien a stropov bielou Jupol Gold                                          3,10 €/m2

2x Maľovka stien farebná Jupol, Helios                                                        3,40 €/m2

Náter zárubne oceľovej                                                                                          20,00 €/ks

Náter rebrového radiátora                                                                                      2,50 €/ reb.

Náter plochého radiátora                                                                                      20,00 €/ ks

Náter rúr                                                                                                                                 2,50 €/bm

2x Náter sokla                                                                                                                      7,10 €/m2